Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk

Tarief/kosten

Uurtarief

Het uitgangspunt is dat mr. Roos op basis van een uurtarief werkt. Indien mogelijk en gewenst  bestaat er ook de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

Dan heeft u recht op vrije advocatenkeuze in het geval u een geschil heeft.  Dit heeft het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013 bepaald. Rechtsbijstandverzekeraars kunnen uw keuze  voor een eigen advocaat niet meer tegenhouden. Voorheen gaf de verzekeraar  u alleen vrije advocaatkeuze wanneer  de
verzekeraar zelf beslist de rechtsbijstand uit te besteden. Of het om een procedure gaat waarin de bijstand van een advocaat al dan niet verplicht is, maakt ook niet uit.

Laat mr. Roos weten wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft!

Gesubsidieerde rechtshulp/gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van uw partner, en het (gezamenlijk) vermogen, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde
rechtsbijstand.

Op de website van De Raad voor de Rechtsbijstand vindt u de inkomensnormen die gelden voor gesubsidieerde rechtshulp en de hoogte  van de door u te betalen eigen bijdrage (klik hier) . Hier vindt u ook meer informatie en formulieren die u kunt downloaden.

Heeft u zich door het Juridisch Loket naar ons laten verwijzen dan levert dat een korting op, op de door u te betalen eigen bijdrage.  Voor een bezoek aan de site
van Het Juridisch Loket: klik hier.

U kunt ook bellen met : 0900 8020