Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk

Hippisch recht

Het hippisch recht is een verzamelnaam van het recht waarmee een hippisch ondernemer of een eigenaar van een paard mee te maken krijgt. Het gaat dan om aan- en verkoopkwesties van paarden tot bestemmingsplannen. In met name aan- en verkoopkwesties is het een voorwaarde dat uw advocaat verstand van paarden heeft om u zaak goed te kunnen behartigen. Door de actieve betrokkenheid bij paardensport en –fokkerij van kind af aan, hoeft u daar bij mr. Roos in ieder geval niet over in te zitten.

U kunt mr. Roos onder meer benaderen voor:

  • aan- en verkoopkwesties van paarden
  • pensionovereenkomsten
  • incasso’s (wanbetaling)
  • aansprakelijkheid van dieren
  • bestemmingsplannen
  • (omgevings)vergunningen
  • bestuursdwang en dwangsom
  • bestuurlijke boetes
  • erfdienstbaarheid

Zie ook haar artikelen over uiteenlopende hippische onderwerpen.