Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Samen met u'' - Sascha Vaupell
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos

Faillissementen

Mr. E.H. de Vries wordt al meer dan 25 jaar met enige regelmaat door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. Zijn ervaring en deskundigheid kunnen van grote waarde zijn voor zowel bedrijven in moeilijkheden als voor bedrijven die geconfronteerd worden met een (dreigend) faillissement van hun debiteuren.

Uit privacy overwegingen worden de verslagen van faillissementen van natuurlijke (privé) personen niet openbaar gemaakt.

Bel direct: 0561 - 61 39 33
Nieuws

Onlangs, op 12 april 2018, deed de kantonrechter te Nijmegen een aardige uitspraak in de volgende si Lees verder...

Op grond van de Wabo kan voor een aantal gevallen die per Algemene maatregel van bestuur zijn aangew Lees verder...

Nieuwsbrief
Omny---650x218

Bekijk hier onze laatste uitgave van onze nieuwsbrief.