Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk

Contractenrecht en schadevergoeding

Dit is eigenlijk het burgerlijke recht dat de basis is voor vele rechtsgebieden. Het betreft geschillen tussen burgers onderling en burgers en bedrijven, maar ook de overheid kan betrokken zijn. Ook met de overheden worden contracten gesloten en overheden kunnen aansprakelijk zijn voor door hen begane fouten.

U kunt mr. Roos onder meer benaderen voor:

  • Overeenkomsten, uitleg en geschillen over niet nakoming
  • Aansprakelijkheidstelling en schadevergoeding
  • Onrechtmatige daad
  • Algemene voorwaarden
  • Burenruzies
  • Erfdienstbaarheden
  • Huurzaken
  • Incasso