Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell

Bestuursrecht

Bij bestuursrecht moet u denken aan zaken waarbij (semi)overheden betrokken zijn. Dus geschillen met onder meer gemeenten, provincies, waterschappen, Dienstregelingen en inspecties. Door behaalde successen heb ik mij de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op het bestuursrecht, waardoor dit inmiddels een groot onderdeel uitmaakt van mijn praktijk.

Enkele onderwerpen waarvoor u mij onder meer kunt benaderen:

  • bestemmingsplannen, planschade
  • (omgevings)vergunningen
  • projectbesluiten
  • Dierwelzijn, nVWA-inspecties, inbeslagname van vee
  • Bestuursdwang,
  • Dwangsom
  • Bestuurlijke boetes
  • Natuursubsidies en toeslagrechten
Bel direct: 0561 - 61 39 33
Nieuws

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelij Lees verder...

EU-ministers van Justitie willen dat ondernemers meer kans krijgen om hun onderneming te redden bij Lees verder...

Nieuwsbrief
Omny---650x218

Bekijk hier onze laatste uitgave van onze nieuwsbrief.