Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk

Bestuursrecht

Bij bestuursrecht moet u denken aan zaken waarbij (semi)overheden betrokken zijn. Dus geschillen met onder meer gemeenten, provincies, waterschappen, Dienstregelingen en inspecties. Door behaalde successen heb ik mij de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op het bestuursrecht, waardoor dit inmiddels een groot onderdeel uitmaakt van mijn praktijk.

Enkele onderwerpen waarvoor u mij onder meer kunt benaderen:

  • bestemmingsplannen, planschade
  • (omgevings)vergunningen
  • projectbesluiten
  • Dierwelzijn, nVWA-inspecties, inbeslagname van vee
  • Bestuursdwang,
  • Dwangsom
  • Bestuurlijke boetes
  • Natuursubsidies en toeslagrechten