Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk

In het arbeidsrecht gaat het om alle geschillen tussen werkgever en werknemer. Vanaf dag één van mijn werkzame leven houd ik mij bezig met arbeidsrecht. U vindt in mij een klankbord, waarbij ik u stuur en richting geef. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij mij terecht. Waar moet u aan denken?

  • Opstellen, beoordelen arbeidsovereenkomsten
  • Ontslag statutair directeur
  • Ontslag op staande voet
  • Ontbinding arbeidsovereenkomst
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Ontslagaanvraag UWV
  • Reorganisatie
  • Disfunctioneren