Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell

Agrarisch recht

Agrarisch recht is een verzamelnaam van het recht waarmee agrarisch ondernemers te maken krijgen.  Opgegroeid zijnde op een agrarisch bedrijf, is de link naar het agrarisch recht snel gemaakt. Naast de contracten en aansprakelijkheden waar een agrariër mee te maken krijgt, richt mr. Roos met name op de bestuursrechtelijke kant van het agrarisch recht. In de praktijk komt dit neer op alle geschillen met Dienst Regelingen.

U kunt mr. Roos onder meer benaderen voor:

  • subsidies
  • bestuursdwang, dwangsom
  • bestuurlijke boetes
  • dierwelzijn, inspectiediensten (o.a. nvwa) inbeslagnames van vee
  • bestemmingsplannen
  • (omgevings)vergunningen
  • recht van overpad
  • pacht
Bel direct: 0561 - 61 39 33
Nieuws

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelij Lees verder...

EU-ministers van Justitie willen dat ondernemers meer kans krijgen om hun onderneming te redden bij Lees verder...

Nieuwsbrief
Omny---650x218

Bekijk hier onze laatste uitgave van onze nieuwsbrief.