Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk

Mr. E.H. (Eerde) de Vries

devries@omnydevries.nl M 06 22 38 31 17 | LinkedIn | Twitter | Blogs en artikelen
KvK Leeuwarden nummer: 01122113 | BTW nr. NL8185.01.686.B01

Uw wegwijzer in het juridisch doolhof

Sinds 1983 ben ik advocaat in Wolvega. Honkvast en daardoor goed ingeburgerd in de plaatselijke samenleving. Door de jaren heen ben ik mij meer en meer gaan toeleggen op de advisering van zakelijke klanten. Steeds minder vanuit een soort dokter-patiënt verhouding, maar meer als een gelijkwaardige gesprekspartner van de ondernemer. 

Brainstormend en klankbordend een oplossing zoekend. Vaak weet de ondernemer veel meer van het ondernemen en ik weer meer van juridische aspecten rond het ondernemen. Nog iedere dag leer ik van mijn zakelijke klanten. Dat maakt mijn werk zo leuk en altijd weer verrassend. De meeste klanten mag ik vaste klanten noemen met wie ik een goede vertrouwensrelatie heb opgebouwd. Voor velen ben ik de ‘huisadvocaat’. Mijn ervaring als faillissementscurator komt mij in deze praktijk goed van pas.

Maar ik beperk mij niet tot de zakelijke markt. Met evenveel passie en betrokkenheid sta ik particulieren bij die verstrikt zijn geraakt in het juridisch woud, een arbeidsgeschil hebben met hun baas, in financiële problemen zijn geraakt of gewoon een grensconflict hebben met hun buren.

Steeds staat de vertrouwelijke persoonlijke relatie met de klant, particulier of ondernemer, voorop. Om het vertrouwen te winnen en te behouden is het ook noodzakelijk dat je eerlijk bent over je eigen beperkingen. In de beperking toont zich de meester. Daarom zal ik mijn klanten altijd voorstellen ze door te verwijzen naar een goede collega van mij of zelfs naar een andere discipline, als ik mijzelf niet goed in staat acht het desbetreffende probleem van de klant goed en efficiënt op te lossen. Natuurlijk is een mens nooit te oud om te leren, en ik mag mijzelf wel leergierig noemen, maar het leerproces moet niet ten koste van (de portemonnee van) de klant gaan. Ook in mijn nevenfuncties leer ik nog steeds bij.

Artikelen van mr. Eerde de Vries

Mr. Eerde de Vries schrijft met regelmaat artikelen over  het recht. Klik hier voor een overzicht.

Rechtsgebieden:

Ondersteuning Sinds 2003 is Ingrid Bekkema werkzaam voor Eerde de Vries. In het begin zorgde zij voor ondersteuning op het gebied van de financiële administratie, inmiddels is Ingrid een ervaren juridisch secretaresse. Daarnaast is ze ook de faillissementsmedewerkster die Eerde de Vries bijstaat bij zijn werkzaamheden als curator.