Van Harenstraat 46      T (0561) 613 933 
8471 JE Wolvega          F (0561) 613 586
Van Harenstraat 46
    8471 JE Wolvega  
   T (0561) 613 933  
 F (0561) 613 586
''Ik zie het als mijn taak
    het maximale er voor u uit te halen''
                                                     - Anja Roos
''Samen met u'' - Sascha Vaupell
''Luisteren, begrijpen
       en samen oplossen'' - Eerde de Vries
''Altijd denkend in oplossingen''
                                   - Ronald de Nekker
''Praktisch en
            menselijk'' - Aukje Kroondijk

Mr. A.J. (Anja) Roos

roos@omnydevries.nl M 06 18 94 88 26 | LinkedIn

Na de studies HEAO- MER en Nederlands recht te Groningen, alsmede een baan als
arbeidsrechtjurist, ben ik sinds 2004 Advocaat. Ambitie, sterke gedrevenheid, inleving en wil om te winnen met een praktische inslag typeren mij.

Naast  MKB’ers en particulieren, maken ook agrariërs en hippische ondernemers een belangrijk onderdeel uit van mijn klantenkring.  Dit is geen toeval. Mijn agrarische achtergrond en affiniteit met paardensport en -fokkerij spelen een belangrijke rol. Dat maakt mij dan ook tot een volwaardige gesprekspartner op dit gebied.

U kunt mij benaderen voor advies en geschillen op het terrein van:

Schroom niet en neem oriënterend en vrijblijvend contact op. U kunt rekenen op een eerlijk antwoord op uw vragen.

Tarief | kosten

Wat cliënten vinden

Lees hier het laatste nieuws van mr. Roos

Activiteiten    

  • Lid RvC  Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland
  • Lid RvC Stichting Actium (woningcorporatie te Assen)
  • Tot 2014 7 jaar ledenraadslid KFPS

Publicaties

  • Diverse publicaties Phryso 

Mr. A.J. (Anja) Roos | Omny de Vries